شرح پروژه

  • پروژه تور مجازی 360 درجه غرفه نمایشگاهی ایرانسل
  • نمایشگاه بین المللی تهران
  • مشتری: ایرانسل
  • تاریخ: 1400
دیگنیتی-پزایم 360 درجه تجارت هوشمند دیدار

دیگنیتی پرایم ، گروه بهمن -تور مجازی360

بسترن ، گروه بهمن -تور مجازی360

تور مجازی مبل دیمان

مبل دیمان-تور مجازی 360

مینیبوس پگاسوس

مینبوس پگاسوس -تور مجازی360

دیگنیتی – تور مجازی360
فهرست