شرح پروژه

  • پروژه تور مجازی 360 درجه خودرو ریسپکت به سفارش گروه بهمن اجرا شده توسط شرکت تجارت هوشمند دیدار
  • کارفرما: اتو شناس
  • تاریخ: بهار 1401
دیگنیتی-پزایم 360 درجه تجارت هوشمند دیدار

دیگنیتی پرایم ، گروه بهمن -تور مجازی360

بسترن ، گروه بهمن -تور مجازی360

تور مجازی مبل دیمان

مبل دیمان-تور مجازی 360

مینیبوس پگاسوس

مینبوس پگاسوس -تور مجازی360

کاپرا، گروه بهمن -تور مجازی360
اتو شناس -تور مجازی360
فهرست